امروزه نیروی انسانی موتور محرک و از مهم ترین منابع ایجاد کننده مزیت رقابتی در بخش های مختلف خدمات سلامت است. در این میان، هر مجموعه‌ای که نیروی انسانی توانمندتر و آگاه تری دارد در ارائه خدمات با کیفیت به عنوان مجموعه ای منحصر به فرد در گفت وگوهای بیماران و استفاده کنندگان خدمات سلامت مطرح می شود. نیروی انسانی با کفایت ضمن ارائه خدمات با کیفیت بالا، تلاش پیوسته ای در مسیر ایجاد و ارتقای کیفیت خدمات جدید و نوآورانه دارد.

 از سوی دیگر، مدیران مراکز درمانی را داریم که با هوشمندی، آگاهی و نگاه  بلند مدت خود تلاش دارند با ایجاد روابط برنده- برنده و ایجاد حس تعلق سازمانی، نیروی انسانی ارزشمند خود را به عنوان یک سرمایه بلندمدت در همکاری با مجموعه خود ترغیب نمایند. ماحصل تعامل سازنده این افراد، ارائه خدمات سلامت با کیفیت برای گروه های مختلف و ایجاد برندهای معتبر و ماندگار بهداشتی درمانی است.

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با شناخت مسائل موجود در محیط کسب و کارها و با رعایت استانداردهای موجود و در راستای حرفه ای تر شدن مشاغل حوزه سلامت سعی دارد تا راهکارهای مناسب را برای افزایش کیفیت و  برطرف کردن مشکلات این حوزه فراهم سازد. به نقل از دست اندرکاران این حوزه، مهم ترین این مسائل عبارت اند از:محیط های کاری غیر حرفه­ ای، شرح وظایف نامشخص و گاه سلیقه‌ای، عدم رضایت کارکنان از حقوق و مزایا و عدم رضایت مدیران مراکز از کیفیت کار کارکنان را شامل می‌شود که نشان دهنده نبود الگوهای حرفه‌ای و استاندارد های مناسب در این حوزه است.

این مجموعه با همراهی تیمی از اساتید مجرب و حرفه ای حوزه کسب وکار و سلامت و همچنین با دسترسی مناسب به بانک اطلاعاتی گسترده ای از افراد جویای کار و مدیران مراکز، که عمدتا به عنوان مدرس، فراگیر یا شبکه تخصصی با این مجموعه در تماس هستند ، در نظر دارد بستری مناسب را جهت اشتغال بهتر و با کیفیت تر فراهم نماید. در ابتدای امر، این هدف را با توسعه اشتغال افراد جویای کار و انتخاب نیروی مناسب برای دندانپزشکان، حرفه منشی گری، دستیار دندانپزشک عمومی و پیشرفته و سوپروایزری آغاز کرده است که قصد دارد آن را به بخش‌های دیگر حوزه سلامت تعمیم دهد. 

 Health talent برای افراد جویای کار

ما در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، با برگزاری دوره های آموزشی دستیاری دندانپزشکی، سعی داریم تا با آموزش دانش پذیران حرفه‌ای و معرفی آنان به جامعه‌ی دندان‌پزشکان مجرب، بستری مناسب را برای اشتغال افراد جویای کار در این حوزه ایجاد نماییم.

شما با ثبت نام رایگان و تکمیل فرم جویای کار در سایت کاریابی می توانید اطلاعات خود را به طور دقیق وارد نمایید و در اختیار این مرکز قرار دهید تا کارشناسان حوزه کسب و کار پس از بررسی سوابق شغلی شما و متناسب با نیاز شغلی مطرح شده از سوی مدیران مراکز درمانی، اقدام به معرفی و پذیرش شما کارجوی گرامی نمایند.

Health talent برای افرادی که بدنبال استخدام همکار هستند

ما در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با بررسی درخواست استخدام همکار مطرح شده از سوی شما مسئول محترم مرکز درمانی ، به شناسایی و معرفی و جذب نیروی مناسب با نیازهای شغلی شما کمک می نماییم .

شما کارفرمای محترم با ثبت نام رایگان و تکمیل فرم ثبت فرصت شغلی در سایت کاریابی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، می‌توانید مناسب ترین همکار را با مشورت کارشناسان مرکز کاریابی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، در کمترین زمان و با بالاترین سطح مهارتی مورد نیاز خود پیدا کنید.