دوره دستیار دندانپزشک مقدماتی

دوره به دو صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می­ شود.

این دوره پیش نیاز دوره­ های دستیاری پیشرفته و سوپروایزری است و بدون گذراندن این دوره امکان حضور در دوره­ های مذکور نیست.

  1. دوره حضوری 86 ساعت به انضمام 120 ساعت کارورزی
  2. آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم و آزمون عملی پایان کارورزی دارد.
  3. اگر نمره دانشجو پایین تر از 70 باشد، دوره را مردود شده و باید مجدداً دوره را به صورت حضوری یا غیر حضوری بگذراند.
  4. اگر نمره دانشجو بالای 70 باشد قبول است و پس از گذراندن دوره کارورزی و امتحان عملی، به وی گواهی پایان دوره داده خواهد شد. منتهی برای گرفتن حد نصاب ورود به دوره سوپروایزری، باید جهت کسب نمره بالای 85  به صورت غیر حضوری آزمون دستیاری مقدماتی را بگذراند.

سرفصل و ریز محتوای آموزشی دوره دستیار دندانپزشک مقدماتی

نکته 1: دانش پذیران دوره های دستیار دندانپزشک مقدماتی، در صورتی که پس از گذراندن دوره در آزمون پایانی نمره قبولی را کسب نکنند، تا 2 مرحله می توانند در آزمون دوره شرکت کنند و فقط هزینه آزمون را پرداخت کنند، اما پس از آن بایستی برای شرکت در آزمون، کل دوره را مجدداً گذرانده و کل شهریه دوره را پرداخت نمایند.

نکته 2: نظر به اینکه در آینده، مدارک دوره دستیاری مقدماتی دارای تاریخ انقضاء خواهد بود، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی در بازه­ هایی از زمان به دانش آموختگان دستیاری مقدماتی جهت وبینار، پرسش و پاسخ و رفع اشکال فراخوان خواهد داد تا رسالت نگهداری و بروزرسانی اطلاعات دانشجویان خود را انجام داده باشد. لذا شرکت در این فراخوان­ ها به منزله آموزش مداوم و مدون تلقی شده و پس از اتمام اعتبار مدرک دوره اخذ شده - در صورت کسب امتیازات لازم -  بدون آزمون مجدد، مدرک دانشجو تمدید خواهد شد.